Fn s internationella sakerhetssystem

När maskinen är i drift utgör den en fara för den person som använder den, den körande mannen i närheten av den. Av det aktuella skälet har det funnits ett behov